Dil Seçimi: -


İnsan Kaynakları

Lider Holding'in insan kaynakları stratejisi, bulunduğu her sektörde dünya standartlarında insan kaynakları yönetim anlayışının benimsendiği, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir topluluk olmaktır.

Bu stratejinin gerçekleşmesinin ön koşulu:

·         işe alırken ve terfi ettirirken çok seçici olan,

·         çalışanları heyecan verici hedeflere kilitleyen ve yüksek performans standartlarıyla yöneten,

·         yönetimi ve çalışanları sonuçlardan sorumlu kılan,

·         çalışanlara potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı veren,

·         üstün performansı ödüllendiren

bir yönetim ekibi oluşturmaktır. Lider Holding:

·         güvenilir,

·         başkalarına duyarlı,

·         etik değerlere bağlı,

·         pazar odaklı, girişimci, uzun vadeli ve alışılagelmiş sınırların dışında, çok boyutlu düşünebilen,

·         yenilikçi,

·         zorlayıcı hedefler belirleyen ve bunlara ulaşmak için yüksek tempoda çalışan,

·         işbirliğine açık ve katılımcı profile sahip bireyler için

çalışılması ayrıcalıklı bir topluluk olmayı hedeflemektedir.